Gebruikers

 

Wij kennen een groot aantal vaste gebruikers die zich, soms al jaren, thuis voelen in Het Dorpshuis.

 

Biljart

Het Dorpshuis beschikt over een eigen biljart en een biljart dat eigendom is van de biljartvereniging Ons Genoegen. Naast de normale biljartmiddagen wordt er op beide biljarts ook elk jaar in januari gespeeld tijdens het jaarlijkse biljarttoernooi op Schiermonnikoog.

 

toneel

Toneelferieniging Sierlikene Meu

Fanfare I.N.

Schiermonnikoog heeft haar eigen fanfare. Fanfare I.N. geeft niet alleen regelmatig concerten, ze fleurt ook geregeld activiteiten in het dorp op. De wekelijkse repetitie vindt plaats in Het Dorpshuis.

 

Filmhuis aan Zee

Sinds begin 2003 wordt de zaal van het Dorpshuis met grote regelmaat omgetoverd tot Filmhuis. Zowel binnen als buiten het seizoen zijn er naast de grotere ook de wat onbekendere Liga-films te bewonderen.

 

Gemeente

Ook de Gemeente Schiermonnikoog maakt bij vergaderingen, informatieavonden en (openbare) bijeenkomsten zoals de Nieuwjaarsreceptie gebruik van onze faciliteiten.

 

'Gin See to Heigh' 

Schiermonnikoog is verbonden met de zee, daarom mag een echt Shantykoor niet ontbreken op het eiland. De naam Gin See to Heich betekent letterlijk: Geen Zee te Hoog maar kan ook uitgelegd worden als: Geen C te Hoog. Het koor, dat in 1988 werd opgericht, oefent wekelijks in Het Dorpshuis.

 

Hellema Notarissen

Dit notariskantoor staat u elke tweede woensdag en vierde woensdag van de maand met raad en daad bij.

 

Toneelferieniging 'Sierlikene Meu'

Schiermonnikoog heeft sinds 2001 weer een toneelvereniging! Sierlikene Meu, wat in de eilandertaal zoiets als Wonderlijk Mooi betekent, is de erfgenaam van Toneelvereniging De Monnik die toen al ruim 15 jaar een slapend bestaan leidde. In maart 2002 speelde de Toneelferieniging haar eerste voorstelling; het blijspel Een bevalling met naweeën .

Sierlikene Meu telt ongeveer 20 leden en niet alleen de repetities, maar ook de opvoeringen vinden plaats in Het Dorpshuis.

 

zangkoor <em>Ús Ferdyvendaasje

Zangkoor Ús Ferdyvendaasje

Stichting Welzijn Senioren

Deze stichting, die activiteiten organiseert voor de senioren op het eiland, wijkt voor de grotere activiteiten vaak uit naar het Dorpshuis. Te denken valt hierbij aan de winterafsluiting, de modeshows in samenwerking met modehuis Kooistra en de soosmiddagen, waarbij regelmatig een biljartje wordt gelegd.

 

Vereniging Dorpsbelang

Vereniging Dorpsbelang maakt regelmatig gebruik van Het Dorpshuis. Zo organiseert Dorpsbelang er elk jaar het kindercarnaval (voor kinderen tot 12 jaar) dat uitbundig wordt gevierd. Ook de jaarlijkse ledenvergadering en de vergaderingen van het bestuur van de vereniging vinden binnen onze muren plaats.

 

Zangkoor 'Ús Ferdyvendaasje'

Elke woensdagmiddag oefenen de senioren van zangkoor Ús Ferdyvendaasje in Het Dorpshuis.

 

Zorgverzekeraar de Friesland

Zitting: elke eerste woensdag van de maand